Дания

:

Датска крона

50 крони 1 крона

Датската крона е официалното платежно средство в Дания. Дели се на 100 йоре. Международният валутен код на датската крона е DKK.

Новата крона е в обръщение в Дания от 1873 година. Тя се употребява още  в Гренландия и Фарьорските острови.

В обръщение са банкноти с номинал от 50, 100, 200, 500 и 1000 крони.

Монетите са с деноминация от 25, 50 йоре, 1, 2, 5, 10 и 20 крони.
Снимки от Дания
© Монети и Банкноти 2009. Всички права запазени.